Mario Álvarez
Tel: 93 497 07 20
taller2@mbmotors.es
Juan Miguel Aubarell
Tel: 93 497 07 20
asesor5@mbmotors.es
Josep Mª Barri
Tel: 93 741 80 00
taller3@mbmotors.es
Roger Bautista
Tel: 93 741 80 06
ventas13@mbmotors.es
Joana Berbel
Tel: 93 741 80 06
ventas9@mbmotors.es
Xavier Soriano
Tel: 93 861 15 60
xsoriano@mbmotors.es
Maribel Ortega Camacho
Tel: 93 861 15 60
ventas11@mbmotors.es
Xavier Campo
Tel: 93 879 61 19
asesor9@mbmotors.es
Mariano Curado
Tel: 93 741 80 06
ventas17@mbmotors.es
Manuel Cortés Rubio
Tel: 93 879 61 19
taller4@mbmotors.es
Francisco Díaz
Tel: 93 861 15 63
ventas16@mbmotors.es
Xavier Alsina
Tel: 93 861 15 60
xalsina@mbmotors.es
Ingrid Illa Baena
Tel: 93 861 15 61
marketing@mbmotors.es
Didac Mañas
Tel: 93 861 15 60
ventas4@mbmotors.es
Toni Martinez
Tel: 93 741 80 00
planing3@mbmotors.es
Jose Luis Matos
Tel: 93 861 15 63
jmatos@mbmotors.es
Juan Antonio Mora
Tel: 93 741 80 06
empresas@mbmotors.es
Ramón Oliver
Tel: 93 879 61 19
asesor8@mbmotors.es
Carme Pagès
Tel: 93 356 83 33
ventas3@mbmotors.es
Mª Cristina Reixach i Puig
Tel: 93 741 80 06
creixach@mbmotors.es
Feliciano Salgado
Tel: 93 861 15 62
recambios1@mbmotors.es
Llum Sánchez
Tel: 93 395 17 46
info@mbmotors.es
Oscar Sánchez
Tel: 93 414 49 36
ventas12@mbmotors.es
Alfonso Toro
Tel: 93 741 80 00
asesor7@mbmotors.es
Xavier Torreblanca
Tel: 93 395 17 46
ventas6@mbmotors.es
Alex Verdaguer
Tel: 93 861 15 60
ventas7@mbmotors.es
Oscar Sánchez
Tel: 93 356 83 32
recambios7@mbmotors.es
Roberto Sánchez
Tel: 93 741 80 04
recambios2@mbmotors.es
Elisabeth Arimón
Tel: 93 861 15 61
admon1@mbmotors.es
Daniel González
Tel: 93 861 15 60
dgonzalez@mbmotors.es
José Antonio Nuñez
Tel: 93 327 99 45
ventas5@mbmotors.es
Oriol Pallarès
Tel: 93 879 61 19
planing4@mbmotors.es
Marta Matheu
Tel: 93 861 15 61
mmatheu@mbmotors.es
Carlos Merino
Tel: 93 741 80 06
ventas23@mbmotors.es
Juan Pedro Perulero
Tel: 93 861 15 62
recambios6@mbmotors.es
Daniel Sandoval
Tel: 93 879 61 19
dsandoval@mbmotors.es
Jorge Garrido
Tel: 93 327 99 45
ventas18@mbmotors.es
Christian Sitjà
Tel: 93 356 83 33
ventas19@mbmotors.es
Jaume Sanchez
Tel: 93 741 80 00
asesor12@mbmotors.es
Jordi Camats
Tel: 93 879 61 19
taller9@mbmotors.es
Antoni Ariza
Tel: 93 861 15 61
aariza@mbmotors.es
Àngel Brunés
Tel: 93 741 80 06
abrunes@mbmotors.es
Lluís Abadal
Tel: 93 300 82 30
asesor11@mbmotors.es
Carles Bosch
Tel: 93 300 82 30
asesor3@mbmotors.es
Severino Gomez
Tel: 93 300 82 30
taller5@mbmotors.es
Jordi Vallespín
Tel: 93 327 99 45
ventas8@mbmotors.es
Miriam Mora
Tel: 93 861 15 61
admon2@mbmotors.es
Maria Carmona
Tel: 93 861 15 61
admon3@mbmotors.es
Susana Planas
Tel: 93 861 15 61
ventas24@mbmotors.es
Silvia Capdevila
Tel: 93 861 15 61
calidad@autolica.es
Maria Soler
Tel: 93 741 80 00
admon7@mbmotors.es
Sabrina Sage
Tel: 93 861 15 61
admon8@mbmotors.es
Sandra Keyer
Tel: 93 300 82 30
admon9@mbmotors.es
Merce Solans
Tel: 93 300 82 30
admon10@mbmotors.es
Laura Barroso
Tel: 93 300 82 30
admon11@mbmotors.es
Maria José Arriaga
Tel: 93 861 15 61
admon12@mbmotors.es
Tània Romero
Tel: 93 741 80 00
admon14@mbmotors.es
Enric Tejedor
Tel: 93 861 15 61
taller7@mbmotors.es
Annalee Rodríguez
Tel: 93 861 15 61
admon16@mmotors.es
Adrià Medina
Tel: 93 395 17 46
ventas20@mbmotors.es
Fernando López
Tel: 93 741 80 00
asesor1@mbmotors.es
Elisenda Castillo Nuñez
Tel: 93 327 99 45
ventas2@mbmotors.es
Rafael Castillejos
Tel: 93 741 80 06
ventas27@mbmotors.es
Lissette González
Tel: 93 327 99 45
ventas15@mbmotors.es
Pepín Castillo
Tel: 93 260 27 30
ventas35@autolica.es